Informacja z prac grup roboczych ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego z 15.03.2017r.

Informacja z prac grup roboczych ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego z 15.03.2017r.

 Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15 marca 2017 r. W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów iWięcej oInformacja z prac grup roboczych ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego z 15.03.2017r.[…]

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  i Wychowania w Gdyni jest organizatorem „Konkursu na fotografię” ŚLADAMI HISTORII – GDYŃSKIE POMNIKI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów. Przewidujemy nagrody  za najlepsze prace, wszystkie mogą liczyć na prezentację na stronie internetowej oświatowej Solidarności oraz okolicznościową wystawę. Termin nadsyłania prac:Więcej oKonkurs fotograficzny[…]

INFORMACJA

INFORMACJA

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni informuje, że wyjątkowo w dniu 20 lutego 2017 r. nie będą udzielane porady prawne. Za utrudnienia przepraszamy. Najbliższe porady prawne odbędą się 6 i 13.03.2017 w biurze KM

KOMUNIKAT  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z obrad  Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

Czytaj więcej na stronie KSOiW NSZZ “Solidarność: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ Jelenia Góra, 17.02.2017 r.     KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad  Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br. Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność”Więcej oKOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.[…]

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego  2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego  2017 r.)

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego 2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego 2017 r.)

Czytaj więcej na stronie KSOiW NSZZ “Solidarność: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego  2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego  2017 r.) – informacja NIK o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego w latach 2012-2015 oraz informacji o przebiegu i wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2016Więcej oKomunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego 2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego 2017 r.)[…]

KOMUNIKAT  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”  w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

Czytaj również na stronie KSOiW NSZZ “Solidarność”: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ Warszawa, 12.01.2017 r. KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.   Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół iWięcej oKOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.[…]

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA ZWIĄZKU

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA ZWIĄZKU

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (§ 15 Statutu) Członek Związku jest zobowiązany:  solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,