Komunikat z obrad Prezydium KSOiW i spotkania w MEN, Warszawa 27 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej na stronie internetowej KSOiW: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, będące wynikiem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.  Jeszcze w kwietniu br. premier Beata Szydło przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie…

DO POBRANIA: komunikat z obrad Prezydium KSOiW i spotkania z MEN 27.04.2017