Stanowisko KSOiW w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Stanowisko KSOiW w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie wynagrodzeń nauczycieli Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca ogłoszony przez ministra edukacji narodowej poziom i harmonogram wdrożenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Domagamy się przeznaczenia przez rząd RP środków finansowych na zagwarantowanie nauczycielom wynagrodzenia na poziomie odzwierciedlającym wysiłek związany z wdrożeniem reformy orazWięcej oStanowisko KSOiW w sprawie wynagrodzeń nauczycieli[…]