Zapraszamy na stronę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy na stronę KSOiW: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/
Na stronie KSOiW znajdują się prezentacje (na dole strony):
1) „Przyszłe zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych”
2) „Zmiany w systemie wynagrodzeń nauczycieli”