Konkurs fotograficzny

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  i Wychowania w Gdyni jest organizatorem „Konkursu na fotografię”
ŚLADAMI HISTORII – GDYŃSKIE POMNIKI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów. Przewidujemy nagrody  za najlepsze prace, wszystkie mogą liczyć na prezentację na stronie internetowej oświatowej Solidarności oraz okolicznościową wystawę.
Termin nadsyłania prac: 28 kwietnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  22 maja 2017 roku.

Prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.
DO POBRANIA:

Regulamin fotograficzny

Formularz zgłoszeniowy – Konkurs Fotograficzny