Informacja z prac grup roboczych ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego z 15.03.2017r.

Informacja z prac grup roboczych ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego z 15.03.2017r.

 Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15 marca 2017 r. W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów iWięcej oInformacja z prac grup roboczych ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego z 15.03.2017r.[…]

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  i Wychowania w Gdyni jest organizatorem „Konkursu na fotografię” ŚLADAMI HISTORII – GDYŃSKIE POMNIKI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów. Przewidujemy nagrody  za najlepsze prace, wszystkie mogą liczyć na prezentację na stronie internetowej oświatowej Solidarności oraz okolicznościową wystawę. Termin nadsyłania prac:Więcej oKonkurs fotograficzny[…]