ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA ZWIĄZKU

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
(§ 15 Statutu)

Członek Związku jest zobowiązany: 
solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek
i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału
w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,