ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA ZWIĄZKU

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA ZWIĄZKU

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (§ 15 Statutu) Członek Związku jest zobowiązany:  solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,