KOMUNIKAT  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”  w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

Czytaj również na stronie KSOiW NSZZ “Solidarność”: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ Warszawa, 12.01.2017 r. KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.   Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół iWięcej oKOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.[…]

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA ZWIĄZKU

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA ZWIĄZKU

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (§ 15 Statutu) Członek Związku jest zobowiązany:  solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,

Bal karnawałowy dla członków „S”

Bal karnawałowy dla członków „S”

DO POBRANIA: bal-karnawalowy-2017-kosakowo Bal karnawałowy Komisja Międzyzakładowa  NSZZ „Solidarność”  Pracowników Oświaty   i Wychowania w Gdyni zaprasza wszystkich członków NSZZ Solidarność  na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się  dnia 11.02.2017 r. w KOSAKOWIE – Restauracja „Biancas”przy ul. Żeromskiego 9 Koszt dla członków „Solidarności” 70,00 zł, dla sympatyków 110,00 zł. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! ZAPRASZAMY!