KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Rady w Dobieszkowie 17-18 listopada br.

KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Rady w Dobieszkowie 17-18 listopada br.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/eada-sekcji/2672-komunikat-krajowej-sekcji-owiaty-i-wychowania-nszz-solidarno-z-obrad-posiedzenia-rady-ksoiw-w-dobieszkowie-17-18-listopada-2016-r.html POLECAMY – KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Rady w Dobieszkowie 17-18 listopada br. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawneWięcej oKOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Rady w Dobieszkowie 17-18 listopada br.[…]