KOMUNIKAT  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem  edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r.

Czytaj więcej na stronie KSOiW: https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ DO POBRANIA: komunikat-z-obrad-prezydium-ksoiw-i-spotkania-z-men-3-11-2016 KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r. Jest odpowiedź MEN na postulaty NSZZ „Solidarność”. Tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych iWięcej oKOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r.[…]