Komunikat KSOiW NSZZ”S” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19.10.2016 r.

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19 października 2016 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię
do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla  Rady KSOiW jest utrzymanie  miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.

Zapraszamy na strone KSOiW NSZZ “Solidarność”: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

komunikat-z-obrad-rady-ksoiw-19-10-2016