Komunikat KSOiW NSZZ”S” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19.10.2016 r.

Komunikat KSOiW NSZZ”S” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19.10.2016 r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19 października 2016 r. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych orazWięcej oKomunikat KSOiW NSZZ”S” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19.10.2016 r.[…]