KOMUNIKAT ze wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej  i przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy Warszawa, 7 października 2016 r.

KOMUNIKAT ze wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy Warszawa, 7 października 2016 r.

7 października 2016 r. odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów KSOiW związanych z projektem  ustawy Prawo Oświatowe i projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. W związku z przedłużającą się procedurą powołania trójstronnej komisji ds. oświaty pani minister wystąpiła doWięcej oKOMUNIKAT ze wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy Warszawa, 7 października 2016 r.[…]